Interim oplossingen en advies

interim.jpgSoms doet zich in een organisatie de noodzaak voor om tijdelijk een beroep te doen op een interim-manager. Redenen kunnen zijn het overbruggen van een managersvacature wegens ziekte of vertrek, of het doorvoeren
van een herstructurering in de organisatie.

Met name in een overgangsfase die samenhangt met een reorganisatie kan het inzetten van een buitenstaander nuttig zijn omdat hij/zij niet gehinderd wordt door oud zeer of oude tegenstellingen binnen een organisatie.

Hebt u er behoefte aan uw organisatie eens kritisch te (laten) bekijken en/of advies in te winnen ter verbetering
van de administratieve organisatie? Neemt u dan contact op, ik ben u graag van dienst.

Voorbeelden van eerder vervulde opdrachten

 • Adviseur regionaal kunstencentrum
  Doorlichten administratieve organisatie en advies uitbrengen t.b.v. verbetering hiervan
 • Controller bij stichtingen in de Welzijnssector
  Opzetten en inrichten boekhouding en administratieve organisatie, aansturen en inleren medewerkers, samenstellen begrotingen, subsidieaanvragen, jaarrekeningen, etc.
 • Hoofd Bureau Halt gemeente Eindhoven
  Direct/indirect leiding geven aan ca. 20 medewerkers; verantwoordelijk voor zowel dagelijkse gang van zaken als voor reorganisatie
 • Projectleider herstructurering Haltbureaus
  Vier regionale Haltbureaus zijn losgemaakt uit hun moederorganisaties (drie gemeenten en een Bureau Jeugdzorg) en opgegaan in een nieuwe stichting 

Samenvattend

... begeleid ik u graag bij de (verander)processen in uw organisaties. Als interimmer ben ik een voorbijganger die een tijdje meeloopt om mee de weg te banen, die de mensen binnen de organisatie daarna zelfstandig verder lopen.